Pionýr

Je spolek, u kterého jsou naši členové registrováni. Věnuje se výchovné práci s dětmi a mládeží ve volném čase. Stejně jako ostatním skupinám, zajišťuje jeho ústředí administrativní a servisní zázemí i 96. PS, tj. i oddílu „Brumlové“.

Pionýr – 96. PS Veselí Medvědi

Pobočný spolek Pionýra, pro oddíl „Brumlové“ je střešní organizací se samostatnou právní subjektivitou.  Máme společného statutárního zástupce i hospodáře, spolupracujeme při organizaci větších akcí.

Hlavní město Praha

Díky podpoře HMP z programů na podporu využití volného času dětí a mládeže jsou naše akce dostupnější širšímu spektru zájemců.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Organizace, které realizují volnočasové aktivity pro děti a mládež, mohou žádat o podporu v dotačních programech, které administruje MŠMT, ani u oddílu „Brumlové“, respektive u 96. PS tomu není jinak. Díky této podpoře jsou naše akce nejen dostupnější, ale i zajímavější.