Náplní činnosti oddílu Brumlové je dobrovolnická práce s dětmi a mládeží. Členové jsou registrováni u spolku Pionýr (www.pionyr.cz) na 96. PS Veselí Medvědi (www.veselimedvedi.cz). Přestože byl oddíl založen až v roce 2020, jeho vedoucí se věnují organizaci volnočasových aktivit dětí již mnoho let, dlouhodobá činnost je dobře čitelná v galeriích na www.veselimedvedi.eu.

Oddíl si dal do vínku pořádání akcí,  které budou zaměřeny na turistiku a poznávání krásných českých a moravských zákoutí, rozšířil táborovou nabídku Veselých Medvědů o II. turnus, konaný v posledních 14 dnech letních prázdnin.

Krátkodobé i vícedenní akce Brumlů, včetně táborů, jsou otevřené všem zájemcům, registrovaným i neregistrovaným ve spolku Pionýr a jsou koncipovány tak, aby byly finančně dostupné a zábavné. Brumlové organizují hudební soutěž FolkyTonk (www.folkytonk.cz), jejíž republikové finále probíhá každoročně v pražském Divadle Za Plotem o pololetních školních prázdninách. Tuto akci by se ale nedařilo zvládnout bez spolupráce s ostatními přáteli z 96. PS.  Brumlové jsou i správci táborové základny Veselých Medvědů ve Sloupu v Čechách. Snaží se jí nejen udržovat, ale i modernizovat, ani tato činnost by se ale neobešla bez přispění „srdcařů“ z řad kmenových Veselých Medvědů.