Náplní činnosti oddílu Brumlové je dobrovolnická práce s dětmi a mládeží. Členové jsou registrováni u spolku Pionýr (www.pionyr.cz) na 96. PS Veselí Medvědi. Přestože byl oddíl založen až v roce 2020, jeho vedoucí se věnují organizaci volnočasových aktivit dětí již mnoho let, dlouhodobá činnost je dobře čitelná ve foto a video galeriích.

Oddíl si dal do vínku pořádání akcí,  které jsou zaměřeny na turistiku a poznávání krásných českých a moravských míst, rozšířil nabídku  Veselých Medvědů o akce pro děti s rodiči, o akce vzdělávací  i  o dva letní tábory, týdenní „horský turistický“, konaný poslední týden v červenci a pobytový, konaný v posledních 14 dnech letních prázdnin.

Krátkodobé i vícedenní akce Brumlů, včetně táborů, jsou otevřené všem zájemcům, registrovaným i neregistrovaným ve spolku Pionýr a jsou koncipovány tak, aby byly finančně dostupné a zábavné. Vedoucí oddílu Brumlové jsou také hlavními organizátory hudebního festivalu FolkyTonk, který probíhá každoročně na táborové základně Veselých Medvědů ve Sloupu v Čechách na rozhraní května a června. Brumlové jsou i správci této táborové základny, snaží se jí nejen udržovat, ale i modernizovat, aby se zde všichni návštěvníci cítili pohodově a bezpečně, a aby se sem rádi vraceli.