Soutěžní hudební festival pro děti a mládež FolkyTonk byl založen Veselými Medvědy v roce 2016 a jeho první finále proběhlo v únoru 2017 v pražském Divadle Za Plotem. Volně jsme tak navázali na pořadatelství celorepublikové Dětské Porty v letech 2001 – 2016.

Nový ročník FolkyTonku je vždy vyhlašován k 1. září, (s novým školním rokem). V následujících 7 měsících mohou zájemci o účast na  festivalu zasílat své audionahrávky, z nich jsou porotou pak průběžně vybíráni až do dubna finalisté festivalu. Do finále FolkyTonku, konaného zpravidla na přelomu května a června ve Sloupu v Čechách, je také možné postoupit  z regionálních hudebních soutěží pro děti a mládež, se kterými FolkyTonk spolupracuje (Brána, Dětská Porta atd.) Úspěšní mladí muzikanti získávají ve finále FolkyTonku nejen hodnotné ceny, ale mají  i možnost konzultovat své umění s profesionály či postoupit na  některý z „dospěláckých“ festivalů, jako je např. Interporta.

Více informací lze nalézt na stránkách naší soutěže www.folkytonk.cz.