V sobotu 10. června 2023 se konal pod záštitou manželky prezidenta paní Evy Pavlové na Pražském hradě Dětský den. V Královské zahradě na děti čekaly zábavné aktivity, které připravily dětské spolky a neziskové organizace. Mezi nimi nechyběli ani Tomíci, a mezi Tomíky zase nechyběli zástupci Veselých Medvědů-Brumlů. Velký dík za naše důstojné zastoupení patří Hance a Matesovi.